×
Kandahar Faryab Panjshir Herat Khost Balkh Nangarhar Takhar Badakhshan Parvan Kabul Laghman Bamyan

دهکچوږجک تعریف زڤ ساذه چستچید

دهکچوږجک تعریف زڤ ات انتر نت پیوستے چستچید

5454

سرچښمه یېن

93

مضمونېن

141651

نظرېن - ۳۰ نږجیذجن مېثېن

15

معلم کالجېن روۈن دهکچوږج تعریف زڤ

56

دهکچوږجک تعریف زڤ عۈم مردم سخن چود

34

ولایتېن معرفے ست دهکچوږج تعریف زڤ استفاده گهرېن قتے