×

ننني افغانستان (افغانستان امروز) شماره 403 /سه شنبه 10 سرطان 1399 هجری خورشیدی/ 30 جون 2020 میلادی


تاسو د ننني افغانستان 403 مه ګنه لولي. د میډیوټیک اوونیزه خپرونه یوه مجله ده چې د میډیوتیک لخوا د فریدریش ایبرټ بنسټ په مرسته د کابل، مزار شریف، هرات، ننګرهار، کندوز او خوست په ښارونو کې خپریږي.  موږ د میډیوټیک محترمی موسسی څخه منندوی یو چې په درخت دانش کتابتون کی د دې خپرونې د خپرولو اجازه یی راکړه.

لیکونکی

جواز/ د چاپ حق لرونکی

CC BY / CC BY-SA

ډانلود

د دوتنې نوم د فایل اندازه 22_1593550339.pdf 2.44 MB

تبصره

0 تر اوسه پورې تبصره

برای ایجاد نظر، لطفا داخل سیستم شوید.