×

در بارۀ کرونا


نکات جالب و مفیدی را در باره کرونا در این جزوه رهنما پیدا می‌کنید. این منبع از کتابخانه Bloom Library  توسط عبدالرحیم احمد پروانی برای کتاب‌خانه درخت دانش ترجمه گردیده است.

 

لیکونکی

BloomLibrary

جواز/ د چاپ حق لرونکی

CC BY / CC BY-SA

ډانلود

د دوتنې نوم د فایل اندازه 22_1586636568.pdf 1.58 MB

تبصره

0 تر اوسه پورې تبصره

برای ایجاد نظر، لطفا داخل سیستم شوید.