×

د کرونا ویروس څخه لرې پاتې شئ (پوسټر)


څرنګه کولای شو چې د کووید - 19ویروس څخه خپل ځان او نور لرې وساتو؟ دا پوسټر د بلوم کتابتون BloomLibrary.org لخوا خپور شوي او د محمد منیر ابراهیمی لخوا په پښتو ژبه ژباړل شوې. د دې پوسټر د تجارتي مقصد لپاره کارول اجازه نلري. اما د عامه خبرونې او وړیا کارول یې ممانعت نلري.

لیکونکی

د بلوم کتابتون (Bloom Library)

جواز/ د چاپ حق لرونکی

عامه لمن / CC 0

تبصره

0 تر اوسه پورې تبصره

برای ایجاد نظر، لطفا داخل سیستم شوید.