×

مبارزه با وایروس کرونا (تجربۀ شخصی یک بیمار)


در این مطلب شما تجربۀ شخصی یک بیمار مصاب به وایروس کووید - 19 را که شفاء یافته است مطالعه می‌کنید. قابل یاددهانی است که این فقط تجربۀ شخصی یک بیمار است و به هیچ وجه نسخه یک داکتر و یا توصیه طبی نیست. برای تداوی هر بیماری باید به متخصص و داکتر مربوط به آن تماس گرفته شده و مراجعه شود.

نویسنده

محمد منیر ابراهیمی

جواز/ دارنده حق چاپ

CC BY / CC BY-SA

نظرات

0 نظر تا کنون

برای ایجاد نظر، لطفا داخل سیستم شوید.