×

تحقیق واقعات بیماری COVID-19 (مجموعۀ مقالات سیمینار علمی - تحقیقی)


این مجموعه، شامل مقالات تحقیقی در مورد وایروس COVID-19 است که توسط اعضای مرکز ریاست علوم طب، اکادمی علوم افغانستان به رشتۀ تحریر درآمده و توسط آن نهاد به نشر رسیده است.

نویسنده

جواز/ دارنده حق چاپ

CC BY / CC BY-SA

نظرات

0 نظر تا کنون

برای ایجاد نظر، لطفا داخل سیستم شوید.