×

حل تمرینات فصل یازدهمِ ریاضی صنف هشتم


این مطلب شامل حل تمامی تمرینات به شمول تمرین عمومی فصل یازدهم می‌باشد. این مطلب مربوط ریاضی صنف هشتم، کتاب درسی معارف،  سال تعلیمی 1390 می‌باشد.

نویسنده

انجنیر ستار بهادری

جواز/ دارنده حق چاپ

دامنه عمومی / CC 0

نظرات

0 نظر تا کنون

برای ایجاد نظر، لطفا داخل سیستم شوید.