Skip to content

جستجو در کتابخانه

آگاهی بیشتر در مورد فعالیت های ما

خوش آمدید!

Mountains

سازمان "زنان کانادا برای زنان افغانستان" بر این باور است  که بزرگترین سرمایه گذاری برای آینده افغانستان باید روی معلمین این کشور صورت گیرد. سرمایه گذاری روی معلمین، به معنی سرمایه گذاری روی انکشاف تخصص آنان و همچنان حصول اطمینان از اینکه معلمین  به اطلاعات و موادی که بتواند آن ها را به خودآموزی یاری رساند، دسترسی داشته باشند می باشد.  این کار به نوبه خود به امر بی نهایت مهم دیگری می انجامد که همانا تربیه جوانان افغانستان مطابق به موازین و کیفیت های بالای تعلیمی می باشد.

مهمترین مانع در برابر ارایه تعلیمات با کیفیت بالا، نبود منابع لازم تعلیمی به زبان های ملی هم برای شاگردان و هم برای معلمین است. بسیاری از سازمان ها و افراد تلاش کردند تا مواد  مشخصی برای پر کردن این خلا برای پیشبرد برنامه های خود به وجود آورند.  کتابخانه "درخت دانش" می کوشد تا جایی که ممکن است این مواد را جمع آوری کند. همچنان در پهلوی اینکه تلاش می ورزد تا با دخیل ساختن لسانهای دری و پشتو در این مجموعه ،  معلمین را تشویق کنند تا خود مواد لازم درسی را تهیه و به غنای این مجموعه بیفزایند. ما در پی آنیم تا معلمین افغان را کمک کنیم که به "جنبش مواد رایگان تعلیمی" بپیوندند و کیفیت کتابخانه درخت دانش را که به ارتقای کیفی صنوف درسی افغانستان می انجامد، بهبود بخشند.

برای استفاده از کتابخانه شما می توانید در این وب سایت  ثبت نام کنید و بعد از ثبت نام می توانید از منابع دری و پشتو کتابخانه دیدن نمایید. شما می توانید منابع خویش را نیز به کتابخانه اضافه نموده ما را در امر غنامندی کتابخانه با منابع بیشتر کمک کنید. همچنان شما می توانید در مورد چگونگی حمایت از معارف افغانستان معلومات حاصل نموده و درباره معارف افغانستان بیشترآشنا شوید.

من همیشه در این پندار بوده ام که بهشت هم جایی مثل کتابخانه است. (جورج لویس بورگیس)
معلم شمعی است که برای روشنایی بخشیدن به دیگران، خود را می سوزاند. (ضرب المثل افغانی)
کوه هر قدر بلند باشد، سر خود راه دارد. (ضرب المثل افغانی)
قطره قطره دریا می شود
برای اینکه مثل زنان دوره صدر اسلام به جامعه خود خدمت کنیم، باید تا حد ممکن برای به دست آوردن علم و دانش تلاش کنیم. (ملکه ثریا، 1926)
حتی اگر یک کلمه بیشتر هم از دیروز فرا بگیری، به یک انسان کاملاً دیگری مبدل می شوی.