×

ننني افغانستان (افغانستان امروز) شماره 403 /سه شنبه 10 سرطان 1399 هجری خورشیدی/ 30 جون 2020 میلادی


شماره 403 هفته نامه افغانستان امروز را مطالعه می‌کنید. هفته‌نامه نننی افغانستان نشریه وزینی است که از سوی مدیوتیک و با همکاری بنیاد فریدریش ایبرت در شهرهای کابل، هرات، ننگرهار، کندز و خوست همزمان به نشر می‌رسد.   ما از موسسه محترم مدیوتیک به خاطر اجازه بازنشر این نشریه در کتاب‌خانه درخت‌ دانش ابراز سپاس و امتنان می‌کنیم.

Author

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.