×

کیمیا چیست؟


کیمیا شاخهای از علم است که با ترکیب، ساختار و خواص مواد مختلف سروکار دارد. کیمیادانها تغییرات مواد هنگام واکنش کیمیایی را مورد مطالعه قرار میدهند. بسیاری از مواد کیمیایی برای ساختن محصولات مختلف به کار میروند.  از دارو و رنگ گرفته تا کاغذ و پلاستیک. این در حالی است که  سایر مواد کیمیایی، موادی مضر هستند که به مردم و محیط زیست آسیب میرسانند. با کلیک روی پی دی اف در پایین صفحه این مطلب را بخوانید.

 

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.