×

حل سوالات شکل‌های هندسی


در این کتاب 125 صفحه‌یی، تمرینات اشکال هندسی که در آزمون کانکور طرح می‌شود، شامل اشکال هندسی مسطح و اشکال هندسی فضایی؛ توسط استاد احمد رویین سروری حل گردیده است. استاد سروری این کتاب را به صورت رایگان در اختیار کتاب‌خانه درخت دانش قرار داده است تا مورد استفاده گسترده قرار گیرد. ما از ایشان بابت این کار خیرخواهانه و علم‌دوستانه شان ابراز سپاس و امتنان می‌کنیم.

 

Author

انجنیر احمد رویین سروری

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.