×

د ماشوم د سالمي پرمختک لپاره ګتوري لارښووني (د ۱۵-۱۷ کلونو)


په دي سرچینې کې په تاسو د ماشوم د صحی پرمختک لپاره د پلار او مور لپاره مثبتې لارښووني ولولۍ چې په خاصه ډول د پنځلسو تر اوولس کلونو (۱۵ - ۱۷) ماشومانو لپاره دې. ضمیمه شوي فایل راښکته کړئ او ویي لولۍ.

Author

License

عامه لمن / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.