×

اطلاعات عمومی در باره کتابداری و رشد فرهنگ کتابخوانی


بشر، در طول تاریخ اندوخته‌های فکری خود را به صورت کتاب ثبت و برای استفاده دیگران زمانی به شکل لوحه‌های گلی، طومارها و رول‌های پاپیروس، لوحه‌های سنگی و گاهی به اشکال مختلف دیگر ثبت می‌کرده است. هم اکنون نیز دانش، معلومات و در مجموع سرمایۀ فکری بشر در کتاب‌های کاغذی، کتاب‌هایی که به شکل  CD،  DVD و صفحات انترنت هستند، ثبت و ضبط می‌شوند.  اما، در کتابداری شکل این منابع مهم نبوده و تنها چیزی که مهم است متن و محتوای نوشته است. از نظر علمی کتاب وسیلهیی است که در آن معلومات بشر ضبط و ثبت شده و قابل انتقال از یک جا به جای دیگر باشد و بتوان در هر جا و زمان معلومات آن را بازیابی کرد. در این جزوه رهنما شما با تاریخچه کوتاه کتابداری و شیوه‌های ترویج فرهنگ مطالعه آشنا می‌شوید.

Author

درخت دانش

License

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.