×

جزوه راهنما برای کمک به مربیان در ترویج مطالعه برای معلمین سوادآموزی


مربی‌گری شیوه‌یی است برای توسعه ظرفیت فرد. اکثراً افرادی که تحت آموزش قرار می‌گیرند، ممکن است عضو یک سازمان باشد، مثلاً عضو گروه کاری یک سازمان یا یک شرکت که در پی بهبود مهارت‌های کاری خود است و یا معلم مکتبی که برای ارتقاء ظرفیت خود تلاش می‌کند. مربی‌گری از ترینیگ متفاوت است. مربی‌گری بیشتر فردی است، به این معنی که یک فرد (مربی) با فرد دیگری (مثلاً یک معلم) دو به دو، روی مواردی چون: رهنمایی برای انجام امور مشخص، تسهیل آموزش برای ارتقای نقش مسلکی و کمک به اولویت بخشیدن به امور و برنامه‌ریزی، به دست آوردن صلاحیت کاری و کمک به دست‌یابی به اهداف مشخص کاری، کار می‌کند. از مربی‌گری به عنوان شیوه‌یی برای ظرفیت‌سازی در برنامه افغانستان لولی یا افغانستان می‌خواند که از سوی موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان راه‌اندازی گردیده است، استفاده برده می‌شود.

Author

درخت دانش

License

دامنه عمومی / CC 0

Download

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.