×

اوستا


اوستا، این میراث مشترک فرهنگی جهانیان، نام فراگیر مجموعه‌ی کهن‌ترین نوشتار و سروده‌های زرتشیان است. اوستا در روزگار باستان بیست نسک یا فصل داشته و اکنون دارای پنج بخش است. بخش‌های اوستا عبارتند از: یَسنه که سخنان زرتشت در آن گنجانیده شده و به نام گاهان یاد می‌شود، یشت‌ها (سرودهای نیایشی)، وندیداد، ویسپرد و خرده اوستا. کتابی که اینک در صدد مطالعه آن هستید، توسط جلیل دوستخواه گزارش و ویرایش گردیده و توسط انتشارات مروارید در سال 1364 در ایران به نشر رسیده است.

Author

جلیل دوست‌خواه

License

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.