×

بابر منگولیگی


جهانده هر بیر ملت نینگ اوتمیش تاریخی, فرهنگی بایلیگی, ملی تاریخی و ادبی سیمالری بولیب, اولرگه فخرلنه دی. عزیز یورتیمیز افغانستانده گی ایل- اولوس, جمله دن تورکی تیل اولوس هم اوزی نینگ فخرلنووچی یوکسک تاریخی, فرهنگی و ملی بایلیکلری, پارلاق تاریخ و اولمس سیمالریگه ایگه دیر.

Author

حلیم یارقین و شفیقه یارقین

License

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.