×

خواهر، خواهر، چرا اشیاء سقوط نمی‌کنند؟


برادر کوچک در این فکر است که چرا اشیاء سقوط نمی‌کنند؟ او می‌داند که خواهر بزرگش برای این سوال پاسخ دارد. پرسش و پاسخ برادر و خواهر را در این کتاب بخوانید. این کتاب توسط پایگاه www.storyweaver.org.in تهیه و توسط حمیرا ځدران برای کتابخانه درخت دانش ترجمه شده است.

 

Author

Roopa Pai

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.