×

طرح ترسیم نقشه زمین


چگونه نقشه زمین را رسم کنیم؟ چه قواعد و اصولی در ترسیم یک نقشه از زمین در نظر گرفته می‌شود؟ در این مطلب شما با قوانین و نکات عمده در ترسیم نقشه زمین آشنا می‌شوید.

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.