×

مغز


مغز مرکز سیستم اعصاب مرکزی انسان و بیشتر حیوانات است. سیستم عصبی مرکزی وظیفۀ پردازش وانتقال اطلاعات به مغز را به عهده دارد و باعث واکنش‌های مناسب در بدن می‌شود. در باره مغز بیشتر در این مطلب بخوانید.

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.