×

نوی کور، نوی ژوند (35 مه اونی) - شاذیه له پلار څخه میراث غواړی


شادیه له خپل پلار څخه میراث غواړی خو د کلي څو کسان په دی کار خوښ نه دی.  د دی اونی د بی بی سی رادیویی درامه په دی هکله خبری کوی. .مونږ د افغانستان د تعلیمی موسسی څخه مننه کوو چی مونږ ته یی د دی اجازه راکړه چی دا پروګرام په درخت دانش کتابتون کی خپور کړو.

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Download

File Name File Size 3820-P.mp3 11.04 MB

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.