×

مقدمه‌ی بر اصول و مبانی ارتباطات (انسانی - جمعی)


روش‌های مناسب برفراری ارتباط  فقط یک موضوع درسی نیست. درک و توانایی به کارگیری مهارت‌های ارترابطی از مهم‌ترین عوامی است که شما د برفراری ارتباط به آن نیاز دارید .. . (از متن کتاب)

Author

دکتر غلام‌رضا آذری

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.