×

اصول کلی در نوشتن داستان کوتاه


در این نوشته با مبادی نوشتن داستان‌های کوتاه آشنا می‌شوید.

Author

پیام‌آور

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.