×

حل تمرینات فصل یازدهمِ ریاضی صنف هشتم


این مطلب شامل حل تمامی تمرینات به شمول تمرین عمومی فصل یازدهم می‌باشد. این مطلب مربوط ریاضی صنف هشتم، کتاب درسی معارف،  سال تعلیمی 1390 می‌باشد.

Author

انجنیر ستار بهادری

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.