×

ننی افغانستان (افغانستان امروز) - شماره 206، 5 سرطان 1397


د میډیوټیک اوونیزه خپرونه یوه مجله ده چې د میډیوتیک لخوا د فریدریش ایبرټ بنسټ په مرسته د کابل، مزار شریف، هرات، ننګرهار، کندوز او خوست په ښارونو کې خپریږي. د دې خپروني مسؤلیت خاوند احمد سلطان کريمي، د هغه مسئول مدیر سید ضیا الدین صدر، د هغه د سر منشی عبدالاحد برین مهر او د پښتو ژبی منشی امید اڅک دی او د مطالبو چمتو کولو کي د لیکینی هییت په توګه مرسته کړې ده. موږ د میډیوټیک محترمی موسسی څخه منندوی یو چې په درخت دانش کتابتون کی د دې خپرونې د خپرولو اجازه یی راکړه.

Author

License

عامه لمن / CC 0

Download

File Name File Size

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.