×

احصاییه (بخش اول)


 

این ویدیو کلیپ توسط تلویزیون محترم معارف تهیه گردیده است. کتاب‌خانه درخت‌دانش از محترم رحمت‌الله بیگانه رییس رادیو تلویزیون معارف به خاطر اعطاء مجوز نشر این کلیپ ابراز سپاس‌ می‌کند.

 

 

 

Author

License

Download

File Name File Size

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.