×

اقتصاد سیاسی (جلد اول)


در این کتاب به موضوعات مختلف اقتصاد سیاسی، به شمول: موضوع و تاریخ علم اقتصاد، تحول تاریخی فعالیت اقتصادی، فعالیت اقتصادی در محدوده دولت، روش‌های تحلیل فعالیت اقتصاد ملی و . . . پرداخته شده است.

Author

Publisher

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.