×

د ګلخانې اغېزې


د ځمکې د اتموسفیر غازونه د لمر د وړانګو انرژي، چې ځمکې ته رارسیږي، ساتي. ځمکه، اوبه او ټول شیان چې د ځمکې پر مخ ځاې لرې، د لمر انرژي جذبوي. .  .

د دې مطلب د لوستلو لپاره، په پورتني عنوان باندې کلیک وکړئ او په هغه پاڼه کې چې خلاصېږي، د پي ډي ایف یا ورد په انتخاب کلیک وکړئ.

Author

License

عامه لمن / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.