×

اسپ جادویی


او دو پسر داشت، تنبل و هوشیار. هوشیار در استفاده اشیای عجیب بسیار ماهر 
بود. تنبل يک خیال پرداز بود و فقط عالقمند چیزهای بود که در نظر مردم 
ارزش بسیار کم داشت.

 

برای مطالعه ادامه داستان لطفاً به گزینه "پی دی اف" در زیر کلیک کنید

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.