×

چشم و معایب آن


چشم در تمام حیوانات فقاریه ساختمان نسبتن یک سان و مشخص دارد. حس بینایی نقش بسیار مهمی درزندگی انسان و رابطه او را با محیطش ایفا می‌کند در این مطلب که استاد مدیحه گرد آورده است، نکات خوبی در مورد چشم مطالعه می‌کنید.

Author

گردآورنده: استاد مدیحه احمدی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.