×

در بارۀ اهمیت مطالعه

مدیر منابع کتاب‌خانه درخت دانش، عبدالرحیم احمد پروانی مقاله‌یی را درباره اهمیت مطالعه نگاشته است که در نشریۀ افغانستان امروز (شماره 388، صفحه 9) به نشر رسیده است. در این مقاله روی اهمیت مطالعه نه تنها برای کودکان، بلکه برای بزرگسالان و عادت گرفتن به مطالعه بحث شده است. هم چنان در این مقاله هشت دلیل برای اهمیت مطالعه نیز ذکر گردیده است که خیلی مفید است. این مقاله را در کتابخانه درخت دانش بخوانید: https://ddl.af/fa/resource/9464