×

د کاناډا سفارت په یوه غونډه کې د درخت دانش کتابتون ګډون

د درخت دانش کتابتون په کابل کې د کاناډا سفارت په وروستۍ غونډه کې کوربه توب درلودلو باندي خوښ دی. لاندې انځور د ګدونوالو لخوا زموږ د غرفې او توکو څخه د لیدنې پر مهال دي.