×

اطلاعات در مورد وایروس کووید - 19 به زبان‌های افغانستان

آیا در جستجوی اطلاعات موثق و به روز شده در مورد کووید - 19 به زبان مادری خود استید؟ کتاب‌خانه درخت دانش اطلاعات مهمی را در باره این وایروس از منابع معتبر به زبان‌های فارسی و پشتو گردآوری کرده و به نشر سپرده است. ما اطلاعات جدیدتری را به محضی که در اختیار ما قرار بگیرد، نیز به نشر می‌رسانیم، پس همیشه به این صفحه سر بزنید. 

هم چنان، فراموش نکنید، در این رخصتی مکتب‌ها، از مواد آموزشی و قصه‌هایی که در کتاب‌خانه درخت دانش به نشر رسیده است، در ارتقای دانش فرزندان تان  و ایجاد مصروفیت برای شان استفاده کنید.

برای خواندن اطلاعات در مورد وایروس کرونا به زبان فارسی، اینجا را کلیک کنید:

https://www.darakhtdanesh.org/fa/page/4133

برای خواندن اطلاعات در مورد وایروس کرونا به زبان پشتو، اینجا را کلیک کنید:

https://www.darakhtdanesh.org/ps/page/4134

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)