×

د ۲۰۱۹ کال د لوستلو لپاره د آزادۍ په کمپاین کې د درخت دانش کتابتون ګډون

په ډېرې خوښۍ سره دا اعلان کوو چې درخت دانش کتابتون پښتو او دري ژبو ته د ماشومانو د کيسو په ژباړلو سره د ۲۰۱۹ کال د لوستلو لپاره د آزادۍ په کمپاین (to Read Campaign 2019 #Freedom) کې ګډون کوي چې د Pratham Books' Story Weaver لخوا په لاره اچول شوی دی. ټاکل شوې ده چې د درخت دانش کتابتون به د ماشومانو د کیسو ۱۰۰ جلده کتابونه له انګرېزي څخه دري او پښتو ژبو ته ژباړي. له شک پرته چې په دې کار کې به ستاسې مرسته اړينه وي. په دې هکله له لاندې پتې څخه د زياتو جزیاتو لپاره منتظر واوسئ. https://storyweaver.org.in/users/43236-dd-library