×

شرکت کتاب‌خانه درخت دانش در کارزار آزادی برای مطالعه 2019

با مسرت اعلام می‌کنیم که کتاب‌خانه درخت دانش در کارزار آزادی برای مطالعه 2019 (#FreedomtoReadCampaign 2019) که از سوی Pratham Books' StoryWeaver راه اندازی گردیده است، شرکت کرده و به ترجمه داستان‌های کودکان به زبان‌های فارسی و پشتو می‌پردازد. در این راستا قرار است به تعداد 100 جلد کتاب را از زبان انگلیسی به زبان‌های فارسی و پشتو ترجمه کنیم. البته، در این راستا به کمک شما نیز نیاز داریم. منتظر جزییات باشید. ! https://storyweaver.org.in/users/43236-dd-library