×

رییس کتاب خانه درخت دانش داور برنامه قصه خوانی

قصه خوانی، برنامه غیر انتفاعی است که به منظور گردآوری داستان های مختلف، اما از لحاظ فرهنگی مرتبط برای نوجوانان و بزرگ سالانی که با چالش خواندن روبرو اند، راه اندازی گردیده است. این برنامه به تازه گی مسابقه خوانش سالانه خود را به مثابه اساسی ترین روش گسترش سالانه  کتاب خانه های خود راه اندازی کرده است. به منظور گردآوری قصه هایی که دیدگاه ها و تجارب مختلفی را بازتاب دهند، جایزه نخست به قصه یی تعلق می گیرد که انعکاس دهنده تنوع باشد. مسابقه از تاریخ دوم اپریل تا بیست و هفتم جولای 2018 ادامه خواهد داشت. لارین اوتس، موسس کتابخانه درخت دانش داور مسابقه این سال خواهد بود.

علاقمندان می توانند آثار خود را الی 27 جولای برای شرکت در مسابقه ارسال کنند. شرکت در این مسابقه رایگان و بدون محدودیت است. آثار خود را برای شرکت در این مسابقه به سایت www.storysharescontest.org ارسال کنید.

story_of_the_year_contest_banner.png